Vi holder fast i vores principper, som er lavet ud efter at børnene skal have god trivsel og god mulighed for at lære. Alle principper er lavet af fællesbestyrelsen i tæt samarbejde med lærere og elever, således at vi kan udvikle skole efter netop vores elev-, lærer- og forældregruppe. 
 

 

Principper Beskrivelse Bemærk:
Overordnede principper En beskrivelse af skolens overordnede principper herunder forventninger til den daglige tilgang til eleverne og elevernes daglige tilgang til hinanden, lærerne og skolen.   
Forældreinddragelse Her kan læses om principperne for forældreinddragelse og hvordan der arbejdes for, at forældre føler sig som aktive medspillere i børnenes skoleliv, samt om lærernes ønske om at benytte forældrene som ressourcer. Disse principper er ved at blive opdateret 
Skole- og hjemsamarbejde  Brobyskolerne har høje forventninger til skole- og hjemsamarbejdet. Principperne kan læses her.  Disse principper er ved at blive opdateret 
Overgang mellem børnehave og skole  Her kan du læse hvad der arbejdes med at indsatser for at styrke udvikling og læring i samarbejdet mellem børnehave og skole.   Disse principper er ved at blive opdateret 
Kontaktforældrerollen  Som kontaktforældre er man med til at fremme dialogen mellem forældre og personale. Læs om dette og øvrige principper for varetagelsen af kontaktforældrerollen.  Disse principper er ved at blive opdateret 
Trivsel Her kan læses om brobyskolernes tilgang til ønsket om trivsel hos alle elever, om skolens mission og retningslinjer. Opdateret 2023/2024.

Skal læses i relation til skole- og hjemsamarbejde.

Mobbepolitik

Anti-mobbeplan

Her kan læses om hvordan der arbejdes både forebyggende og foregribende mod mobning.  Opdateret 2023/2024.
Erhvervspraktik Her kan læses om erhverspraktikmuligheden i 8.-9. klasse samt minipraktikken på 5. årgang.  Opdateret 2023/2024.
Princip lejrskole, skolerejse og ekskursioner Her kan læses om, på hvilke årgange der afholdes lejrskoler og vandretur, budgetoversigt mv.  Opdateret 2023/2024.
Princip for elektroniske devices Skolen og forældrene har klar retningslinjer for brugen af elektroniske devices, disse kan findes i dokumentet om elektroniske devices.  Opdateret 2023/2024.
Mad og måltidsprincip Mad og måltidsprincippet er ikke kun et ønske om sund mad, men også sund kultur. Dette fremgår tydeligt af mad- og måltidsprincipperne. Opdateret 2023/2024.