Om E-klassen:

På vores afd. Pontoppidanskolen har vi en specialklasserække, som kaldes E-klasserækken. Vi har klasser fra 0.-9. klasse, som i tæt samarbejde med almenklasserne rummer elever med behov for netop dette tilbud. Samarbejdet med almenklasserne giver bred mulighed for at støtte eleverne i, at blive livsduelige både i- og uden for skolen. 

De elever der visiteres til vores E-tilbud har følgende profiler: 

Profil E:

  • Elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Kognitivt funktionsniveau under det brede gennemsnit.
  • Elever med behov for individuelt tilrettelagt specialundervisning i forhold til deres kognitive funktionsniveau.

Overordnet mål:

  • At ruste eleverne til livet efter skolen og give dem strategier til at begå sig i fællesskaber og samfundet generelt.

E-klasserne

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

F-klasserne 

Elever med socio-emotionelle vanskeligheder.

Pædagogiske tilgang

Bliv klogere på, hvilke metoder og tilgange vi arbejder ud fra.