Om F-klassen:

På vores afd. Allested-Vejle har vi en specialklasserække, som kaldes F-klasserækken. Vi har klasser fra 0.-6. klasse, som i tæt samarbejde med almenklasserne rummer elever med behov for netop dette tilbud. Samarbejdet med almenklasserne er med til at skabe grobund for, at eleverne i på sigt kan udsluses i almenklasserne, ved at give dem glidende overgang med individulle skemaer. 

De elever der visiteres til vores F-tilbud har følgende profiler: 

Profil F:

  • Elever med socio-emotionelle vanskeligheder.
  • Elever med reguleringsvanskeligheder, som har svært ved at tilpasse og justere sin adfærd hensigtsmæssigt.
  • Elever med behov for en koncentreret indsats i forhold til deres personlighedsmæssige problemer. Elever kan have generelle indlæringsvanskeligheder, men deres primære vanskelighed er socio-emotionel.

Overordnet mål:

  • At få eleverne tættere på almenområdet, hvorved de hurtigere kan udsluses til almenklasser.

E-klasserne

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

F-klasserne 

Elever med socio-emotionelle vanskeligheder.

Pædagogiske tilgang

Bliv klogere på, hvilke metoder og tilgange vi arbejder ud fra.