På Brobyskolerne skal alle børn føle sig som en del af et fællesskab. – Det lille fællesskab og det store fællesskab.

Jo bedre muligheder for deltagelse i forskellige typer fællesskaber, jo bedre mulighed for læring. Det er hele skolens ansvar og opgave, at sørge for at skabe inkluderende fællesskaber.

Inklusion handler om at se den enkeltes behov og mulighederne for at imødekomme dem inden for rammerne af et fællesskab. Den traditionelle skoleklasse kan ikke altid imødekomme alle behov for eleverne. For at imødekomme alle behov, er det vigtigt at anerkende, at der findes mere end ét fællesskab, og at anerkende, at nogle elever kan have behov for at være uden for de almene fællesskaber i kortere eller længere tid.

Det lille fællesskab med andre som har samme behov som en selv, kan være lige så opbyggende og inkluderende som det store fællesskab. Det er vigtigt at bane vejen for at vores elever kan agere i såvel store som små fællesskaber, på tværs af aldre, forudsætninger og baggrund.

På Brobyskolerne arbejder vi til stadighed på, at blive dygtige til at se den enkelte elevs behov, og skabe muligheder for at imødekomme dem.

I vores specialafdeling er der en række muligheder for at imødekomme de behov der kan være for specialpædagogiske indsatser, på forskellige niveauer og områder:

For mere information, læs følgende dokument: 

"Skolen for alle - det handler om relationer"