PÆDAGOGISKE PRINCIPPER

Vores daglige arbejde med børnene i børnehaven tager udgangspunkt i nogle helt grundlæggende principper. Det er dermed de pædagogiske principper der, som i overensstemmelse med vores værdier, understøtter den pædagogiske indsats, vi som personale forvalter.

I BØRNEHAVEN BROHOLM:

  • Støtter vi barnets læring i alle situationer i hverdagen.
  • Støtter vi barnets initiativer og hjælper det med at sætte ord på og handling bag.
  • Giver vi børnene kendskab og lyst til at være i naturen ved hyppig og alsidig brug af uderummet.
  • Fokuserer vi på ressourcer og ikke på begrænsninger.
  • Støtter vi op om læring gennem leg og legerelationer.
  • Støtter vi børn med særlige behov.

NATUR OG UDELIV

Vi har en dejlig stor legeplads, hvor der er mulighed for mange gode aktiviteter. Vi lægger vægt på at gøre udenoms-arealerne attraktive og skabe en atmosfære, hvor børnene får lyst til at være meget ude. Legepladsen har sine særlige muligheder og tilbud. Børnene kan cykle og køre på mooncar, lege i legehusene, gynge, grave i sand, kælke eller trille ned ad bakken eller bygge huler - ja, faktisk er det kun fantasien, der sætter grænser.

På legepladsen kan børnene i højere grad frit eksperimentere, undersøge og være nysgerrige. På legepladsen er der også mulighed for at benytte vores udeværksted sammen med en voks en. Her kan man save, hamre og bygge med træ. Er det koldt udenfor kan der tændes op i brændeovnen.

Den fysiske udfoldelse kan få en helt anden karakter og et andet indhold end ved at lege inde. Samtidig har børnene også større mulighed for at lege i fred for andre børn og voksne. De kan altså lege, uden hele tiden at være under opsyn fra en voksen.

Vi har en urtehave, hvor der rives, hakkes, sås, høstes og tilberedes grøntsager fra. Vi har en dejlig bålplads, som vi bruger, når vejret tillader det.

LÆREPLANER

I Børnehaven Broholm, vil du opleve, at vi arbejder med læreplanstemaerne på mange forskellige måder. Vi har en grundlæggende tro på, at børn lærer bedst i leg. Derfor arbejder vi både med udpluk fra læringsblomsten, og tager udgangspunkt i det enkelte barn eller børnegruppes behov. Vi fanger barnets interesse og udbygger den. Vi er igangsættere, der giver inspiration til børnenes egne lege.

DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

I nedenstående finder du link til vores seneste pædagogiske læreplan, som udgør rammen og den fælles retning for personalets pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du finder også link til evaluering af den pædagogiske læreplan.

Den pædagogiske læreplan

Evaluering af den pædagogiske læreplan

FOREBYGGENDE INDSATSER

Det er vigtigt at kunne sætte tidligt ind, hvis et barn oplever vanskeligheder.

Der er i Faaborg-Midtfyn Kommune et forbyggende team som består af en sundhedsplejerske, en pædagogisk-psykologisk konsulent samt en socialrådgiver. Dem bruger vi i forbindelse med sparring om et barn, hvor der er opstået et særligt behov.

Ligeledes bliver de brugt, hvis I som forældre i tæt samarbejde med os vurderer, at jeres barn har brug for ekstra ressourcer i en periode. Vores samarbejdspartnere hjælper med at sikre en tryg og god udvikling for det enkelte barn og familie.

INKLUSION

Inklusion kan også være en tidlig indsats. Vi voksne - forældre og personale - har et ansvar for, at ingen børn stilles udenfor fællesskabet. Vi arbejder derfor målrettet med at skabe inkluderende fællesskaber i børnehaven og italesætter overfor børnene, at der er plads til alle - selv om vi er forskellige.

BØRN MED SÆRLIGE BEHOV

I vores dagligdag er vi opmærksomme på de børn, som af den ene eller anden årsag har svært ved at begå sig. Vi støtter og guider dem i hverdagen og inddrager forældrene til åben dialog. Vi samarbejder også med kommunens konsulenter omkring børnene. Forældrene er altid inddragede.

Børn kan være meget forskellige, og derfor har de også forskellige behov. Nogle børn har helt særlige behov, og i Børnehaven Broholm støtter vi op om, at det er vigtigt, at der er plads til alle.

Vi skelner imellem børn med særlige behov, som børn:

  • Der i en kort afgrænset periode har særlig brug for støtte og opmærksomhed.
  • Der i en længere periode har særlig brug for støtte og opmærksomhed.

Alle børn har ret til en god ven og gode kammerater. Den voksne skal se og handle over for børn med et særligt behov, så en tidlig indsats kan finde sted.

Vi laver indsatsplaner i samarbejde med forældrene, som skal støtte barnet i dets udvikling.

Læs mere om Faaborg-Midtfyn Kommunes tilbud til børn og unge med særlig behov

Praktisk information

Har du problemer med at nå at aflevere eller hente dit barn, kan du søge om udvidet åbningstid.

Dagligdagen

I Børnehaven Broholm er hverdagen bygget op om en genkendelig struktur.

Pædagogik

Vores daglige arbejde i børnehaven tager udgangspunkt i nogle helt grundlæggende principper.