Brobyskolernes fællesbestyrelse

På Brobyskolerne er vi som forældre organiseret i en fællesbestyrelse (skolebestyrelse) med repræsentanter for skolens 3 afdelinger Allested-Vejle (Afd. AV), Pontoppidan (Afd. PT) og Broholm Børnehave

I fællesbestyrelsen er vi 6 forældrevalgte medlemmer, som samarbejder tæt med skolens ledelse, medarbejdere, elever og forældre. Medlemmer af fællesbestyrelsen får et dermed et stort indblik i Brobyskolernes hverdag og mulighed for at sætte deres præg på denne hverdag, så det bliver et rigtig godt sted at gå i børnehave og skole.  

Fællesbestyrelsen ansvarsområder er bl.a. at:

  • Udarbejde og vedligeholde principper, både de lovpligtige og de selvvalgte samt følge op på handlingsplaner for implementering
  • Føre tilsyn med skole og børnehave, inkl. skolens økonomi
  • Udarbejde skolens værdiregelsæt og arbejde med skolens vision og mission i samarbejde med ledelsen
  • Deltage i processen ved nyansættelser
  • Bidrage til facilitering af et gode forældresamarbejde, involvering af kontaktforældre og kommunikation omkring skolen
  • Udarbejde høringssvar i forbindelse med de politiske beslutninger og budgetter i kommunen

Læs skolens principper og bestyrelsens mødereferater:

Vores principper, vision mv. kan findes på Brobyskolernes hjemmeside (link direkte til rette sted?).

Her kan man også finde dagsorden og referater for vores månedlige møder. Vi opfordrer jer til at følge med, og holde jer orienteret om hvad der drøftes på møderne.

Valg til fællesbestyrelsen:

Det kræver ingen særlige forudsætninger, at indgå i fællesbestyrelsen og vi opfordrer interesserede forældre til at stille op, næste gang der er valg.

Der sker valg til fællesbestyrelsen hvert andet år. Man sidder 4 år ad gangen når man
repræsenterer skolen og 2 år for børnehaven.
Vi har det der kaldes for rullende valg, hvilket betyder at det aldrig er alle forældrerepræsentanter der er på valg på samme tid. Valget til fællesbestyrelsen afholdes typisk om foråret, så den nye bestyrelse er på plads og konstitueret til skoleårets start.