Fællesskabende læringsmiljøer:

Alle børn har krav på at være en del af et større fællesskab. På Brobyskolerne arbejder vi med åben dør mellem almen og special. Vi ønsker, at eleverne i specialklasserne bliver rustet til livet efter skolen i videst muligt omfang. Dette gøres bedst ved at være en del af en årgang, hvor man færdes i både almen og special, alt efter hvor ens kompetencer er. Hermed kan vi lære eleverne brugbare strategier til at begå sig i omverdenen, når ting bliver svært i den rette kontekst.

Vi ønsker at holde de lokale børn i nærområdet frem for at sende dem ud af byen i skoletilbud længere væk.

Skolen rummer to forskellige profiler, som vi i daglig tale kalder E og F. Bogstaverne står ikke for noget specifikt, men er blot en betegnelse såvel som vores A-, B-, X- og Y-klasser. Du kan læse om de to profiler i menuen herunder. 

E-klasserne

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

F-klasserne 

Elever med socio-emotionelle vanskeligheder.

Pædagogiske tilgang

Bliv klogere på, hvilke metoder og tilgange vi arbejder ud fra.