OM BØRNEHAVEN BROHOLM

BROBYSKOLERNES LANDSBYORDNING

Børnehaven Broholm er en landsbyordning i fællesskab med Brobyskolerne. Det betyder, at SFO'en på Allested-Vejle Skole og Børnehaven Broholm er én og samme institution. Børnehaven Broholm er normeret til 65 børn i alderen 3-6 år. Børnene er fordelt på 3 stuer.

BØRNEHAVEN BROHOLM

Børnehaven Broholm arbejder bevidst med inkluderende små og store fællesskaber. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og behov og tilrettelægger en hverdag, hvor barnet og dets styrker er i centrum.

Vores formål er at skabe et trygt og harmonisk miljø for børnene. Det sker i samarbejde med forældrene. Børnehaven skal søge at skabe de bedste rammer for børnenes udvikling, og personalet skal lære børnene, hvad fællesskab og samarbejde betyder.

I praksis betyder det, at vi opdeler børnene i små eller store grupper med det udgangspunkt, at alle børn skal lykkes. Al læring sker i samspil med andre børn. Minimum én gang om året ser vi på hele børnegruppen og ser på, hvor de pædagogiske kompetencer bedst kommer i spil. Vi har opbygget en fleksibel kultur, som indretter sig efter, hvad der virker bedst for alle børn, med udgangspunkt i at alle børn skal blive så dygtige, som de kan.

Praktisk information

Har du problemer med at nå at aflevere eller hente dit barn, kan du søge om udvidet åbningstid.

Dagligdagen

I Børnehaven Broholm er hverdagen bygget op om en genkendelig struktur.

Pædagogik

Vores daglige arbejde i børnehaven tager udgangspunkt i nogle helt grundlæggende principper.