Brobyskolerne består af tre matrikler: Børnehaven Broholm, Allested-Vejle skole og Pontoppidanskolen. Tre matrikler der udgør ét fællesskab! 

Vi tror på, at et stærkt fællesskab er fundamentet for, at vi lykkes med at udfordre alle elever optimalt. Alle børn har ret til at blive set, hørt og anerkendt - tre grundsten i arbejdet med at vokse og udvikle sig.

"Børn gør det godt, hvis de kan" - Ross W. Greene

Troen på, at børn gør det bedste de kan, i de givne rammer de er i, er en holdning der vægtes højt og er med til at sætte en høj standard for, hvordan vi møder børnene i det daglige. Vi har ansvaret for at sætte den bedst mulige ramme for læring på skolen og i børnehaven, i tæt samarbejde med forældrene og barnet selv. 

Vi stræber efter at levere den bedst mulige børnehave, skole og fritidstilbud. Børn skal blive så dygtige som de kan, derfor mødes de hver dag med engagement, høj faglighed og forventning. Vi tror på forskellighed og vi ser det, som en styke. Vi har gennem flere år bevist at både almen- og specialklasseelever kan opnå et fuldt eksamensbevis og endnu bedre, et øget selvværd og en tro på egne evner. 

På Brobyskolerne står døren altid åben. Ind til ledelsen, ind til klasserne/stuerne og klasserne/stuerne imellem, ind til medarbejerne og ud til verden! 

Vi laver bedre skole, sammen med dig!