Brobyskolerne består af tre matrikler: Børnehaven Broholm, Allested-Vejle og Pontoppidanskolen. 

Troen på, at børn gør det bedste de kan, i de givne rammer de er i, er en holdning der vægtes højt og er med til at sætte en høj standard for, hvordan vi møder børnene i det daglige. Vi har ansvaret for at sætte den bedst mulige ramme for læring på skolen og i børnehaven, i tæt samarbejde med forældrene og barnet selv. 

Vi stræber efter at levere den bedst mulige børnehave, skole og fritidstilbud. Børn skal blive så dygtige som de kan, derfor mødes de hver dag med engagement, høj faglighed og forventning. Vi tror på forskellighed og vi ser det som en styrke. Vi har gennem flere år bevist, at både almen- og specialklasseelever kan opnå et fuldt eksamensbevis og endnu bedre, et øget selvværd og en tro på egne evner. 

Vi arbejder ud fra “åben-dør” princippet, hvilket for os betyder at alle døre står åbne. Særligt kommer det til udtryk i vores forvaltning af specialklasserækkerne, som er et dynamisk samarbejde med almen, hvor eleverne fleksibelt, ud fra den enkeltes behov, har mulighed for at være både i special- og almen. 

Vi laver bedre skole sammen med dig!

Læs om vores strategi for inklusion i dokumentet "Skole for alle": 

Skole for alle (2.76 MB)